JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: StartpaginaProceduresVerlengingsprocedure

Verlengingsprocedure

Het basiscertificaat van bekwaamheid is 7 jaar geldig.

Om het basiscertificaat te verlengen met nog eens 7 jaar, moet je een opfrissingscursus volgen, een examen afleggen en een verlengingsaanvraag indienen.


De opfrissingscursus heeft de bedoeling om je bij te scholen over recente wijzigingen in je vakgebied, zowel wat betreft wetgeving als nieuwe ontwikkelingen, zonder hiervoor voor jou een grote extra werkbelasting te creëren.


Opfrissingscursus

De opfrissingscursus bestaat uit een interactieve presentatie en vragen-en-antwoordensessie; de duur van de opfrissingscursus is ongeveer 3 uren en omvat de belangrijkste basisaspecten en nieuwe evoluties van de technologie. In de cursus krijg je ook een update van de wetgeving in de gewesten en elementen voor een goede praktijk. Je krijgt de opfrissingscursus op voorhand en het is de bedoeling dat je deze op voorhand doorneemt. Tijdens de interactieve presentatie kun je de vragen stellen die je hebt na het doornemen van de opfrissingscursus.


Voor elk van de 6 categorieën van certificaten van bekwaamheid wordt een opfrissingscursus opgesteld en georganiseerd.

De opfrissingscursussen worden in het Vlaamse Gewest georganiseerd aan erkende opleidingsinstellingen die reeds door VEKA erkend zijn voor het organiseren van de basisopleidingen. De lijst van erkende instellingen (voor basis- en opfrissingscursussen) kan je hier vinden.

De lijst van erkende opleidingsinstellingen die opfrissingscursussen organiseren in het Waalse Gewest, kan je hier vinden.


Verlengingsprocedure

Om je certificaat te verlengen moet je volgende procedure doorlopen.

  1. Je schrijft je in voor de opfrissingscursus aan een opleidingsinstelling die door het Gewest erkend is om RESCert-opleidingen te organiseren. Let op: je moet over een basiscertificaat beschikken vooraleer je je kan inschrijven voor een opfrissingscursus!
  2. Je neemt de opfrissingscursus in zelfstudie door.
  3. Je volgt de interactieve opfrissingssessie aan de opleidingsinstelling. De opleidingssessie volgen is verplicht.
  4. Als je slaagt voor het bijhorende opfrissingsexamen, krijg je een attest van slagen voor het opfrissingsexamen van de exameninstelling.
  5. Indien je geslaagd bent, dien je een aanvraag tot verlenging in binnen de 12 maanden. Log hiervoor in met je persoonlijke account op de applicatie. De administratieve kost voor een verlenging bedraagt 140,06 € excl. BTW. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Je zal de factuur ontvangen binnen de 10 werkdagen na ontvangst van betaling.
  6. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je je verlengde certificaat en blijft je naam zichtbaar op de publieke website.


Een opfrissingscursus voor verlenging van het certificaat kan slechts gevolgd worden gedurende de laatste 2 jaar dat het basiscertificaat geldig is.

Het is belangrijk dat je jouw aanvraag voor verlenging indient voor het basiscertificaat vervalt. Hou dus de kalender met opleidingen in het oog, zodat je tijdig de opfrissingscursus kan volgen. Start bijvoorbeeld een jaar voor je certificaat vervalt met de opfrissingscursus, zodat je voldoende marge hebt. Indien je je verlengingsaanvraag niet op tijd indient bij RESCert, vervalt je certificaat, vervalt je certificaatnummer en is je naam niet meer zichtbaar op onze website. Om in dit geval opnieuw gecertificeerd te zijn, moet je opnieuw de basisprocedure volgen (basiscursus volgen, slagen voor het basisexamen en het voldoen aan de ervaringsvoorwaarden).


Meer informatie over de opfrissingscursussen en de verlenging van het certificaat van bekwaamheid vind je op deze website van VEKA.