JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: StartpaginaVoorwaardenVlaams Gewest

Je vraagt het certificaat van bekwaamheid aan in het Vlaams Gewest

Om een certificaat van bekwaamheid te behalen moet je aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

1. Je hebt de opleiding gevolgd bij een door het Vlaams Gewest erkende opleidingsinstelling.

2. Je slaagt voor een door het Vlaams Gewest erkend examen en je dient je certificaataanvraag bij RESCert in uiterlijk 12 maanden na datum van het examen. Je hoeft geen bewijs van slagen op het examen aan te leveren; elke exameninstelling stuurt RESCert op regelmatige basis de lijst van geslaagde cursisten door.

Opmerking: vooraleer een examen “Zonthermische installaties voor gecombineerde systemen “ af te leggen moet je eerst voor het examen “Zonthermische installaties voor sanitair warm water” slagen.

3. Je toont aan dat je minstens één maand relevante, praktische beroepservaring in verband met de betrokken technologie hebt. Als je niet rechtstreeks kan aantonen dat je praktische ervaring met de technologie hebt, kan je ook aantonen dat je praktische ervaring hebt in aanverwante activiteiten, dit is per technologie vastgelegd:

  • Voor fotovoltaïsche zonne-energiesystemen: ervaring in elektrotechnische activiteiten of dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten;
  • Voor thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water: ervaring in installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair of dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten;
  • Voor thermische zonne-energiesystemen – combi: ervaring in installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair;
  • Voor biomassaketels: ervaring in installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair;
  • Voor warmtepompen: ervaring in elektrotechnische activiteiten of installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair of installateur-frigorist;
  • Voor ondiepe geothermie: ervaring als boorder of geoloog.

Je kan dat aantonen door:

  • Een vermelding van één van deze activiteiten in het KBO, en dit langer dan 1 maand op moment dat je de aanvraag indient. Dit hoeft niet exclusief onder de rubriek “beroepsbekwaamheid” te zijn. Dit kan dus bijvoorbeeld ook een vermelding zijn van één van de bovenstaande activiteiten onder “BTW-activiteiten” of “RSZ activiteiten”;
  • Een getuigschrift van één maand praktische ervaring door een andere partij, bijvoorbeeld een ondertekende verklaring van je werkgever, of van een partij waarvoor je in onderaanneming werkt, …;
  • Een ander officieel document dat aantoont dat je één van de bovenstaande activiteiten al minstens 1 maand effectief uitvoert;
  • Een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en het bewijs dat je minstens 2 installaties geplaatst hebt, ofwel in een van de activiteiten die in aanmerking komen, ofwel van 2 installaties in de betrokken technologie (met adres, foto, factuur en verklaring op eer).

4. Voor het certificaat warmtepompen geldt een bijkomende voorwaarde; je moet aantonen dat je één van de volgende basisberoepen uitoefent (dit gaat niet over 'toegang tot het beroep'):

  • Elektrotechnische activiteiten
  • Installatie-activiteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
  • Installateur-frigorist

Je kan dit aantonen door:

  • Een vermelding van één van deze beroepen in het KBO. Dit hoeft niet exclusief onder de rubriek “beroepsbekwaamheid” te zijn. Dit kan dus bijvoorbeeld ook een vermelding zijn van één van de bovenstaande basisberoepen onder “BTW-activiteiten” of “RSZ activiteiten”.
  • Een arbeidscontract waarbij je voor één van bovenstaande basisberoepen bent aangeworven: een ondertekende verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat je relevante activiteiten uitoefent volstaat dan.
  • Een ander officieel document dat aantoont dat je één van de bovenstaande basisberoepen uitvoert.
  • Een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en het bewijs dat je minstens 2 installaties geplaatst hebt, ofwel in een basisberoep dat in aanmerking komt, ofwel van 2 warmtepompinstallaties (met adres, foto, factuur en verklaring op eer).


Voor het aantonen van een maand praktische ervaring geldt ervaring uitgevoerd in de aangevraagde certificaattechnologie of in aanverwante activiteiten, zoals is beschreven onder stap 3. Bepaalde taken gelden als praktische ervaring, andere taken gelden niet als praktische ervaring. Volgende taken gelden als praktische ervaring:

 • Plaatsen van installaties
 • Inregelen / in dienst stellen van installaties
 • Herstellen van installaties
 • Uitvoeren van onderhoud op de installaties

Volgende taken gelden niet als praktische ervaring:

 • Projectleider / opvolgen van de installatiewerken
 • Werfleider
 • Voorbereidende taken voor de werken
 • Administratieve taken (bv. aankoop of verkoop)
 • Offertes maken.