JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: StartpaginaVoorwaardenBasisberoepen

In welke beroepscategorien moet je ingeschreven zijn (Toegang tot het beroep)?

Hieronder vind je, voor elke categorie van certificaat dat je bij RESCert kan aanvragen, de overeenstemende categorie(en) van basisberoepen (Kruispuntbank van Ondernemingen - Beroepsbekwaamheden).

Opgelet ! Op de website van Kruispuntbank voor Ondernemingen kunnen alleen de gegevens onder « Beroepsbekwaamheden » opgenomen zijn om de toegang tot het beroep te bevestigen. De andere informatie onder « BTW-activiteiten » en/of « RSZ activiteiten » kunnen het niet, want deze gegevens hebben alleen een statistische waarde. Ook kan het ondernemingsdoel die in de statuten van een onderneming verschijnt, de toegang tot het beroep niet bevestigen.

Certificaat categorie Elektrotechnische activiteiten (1) (4)
Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten (2) (4)
Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair (4) Installateur-frigorist (4)
Fotovoltaïsche installaties, inclusief integratie in de dakbedekkingen(3) x x
Zonthermische installaties voor sanitair warm water, inclusief integratie in de dakbedekkingen(3) x x
Zonthermische installaties voor gecombineerde systemen (sanitair warm water en verwarming), inclusief integratie in de dakbedekkingen x
Gecentraliseerde biomassa-installaties (verwarming en/of sanitair warm water) x
Warmtepompen (verwarming met of zonder sanitair warm water) met uitzondering van ondiepe geothermische systemen(3) x x x
Ondiepe geothermische systemen Geen beroepsactiviteit/toegang tot het beroep

(1) of elektrotechnisch installateur

(2) of aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen of aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken

(3) per categorie van certificaat kan je kiezen tussen 2 of 3 KBO categorien van basisberoep

(4) OPGELET, het certificaat voor installateurs HE stelt de installateur in geen geval vrij van de verplichting over de nodige toegang tot het beroep te beschikken voor de activiteit die hij uitvoert! Zo mag een installateur, die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties en die over de toegang tot het beroep beschikt voor dakwerken en dichtingswerken, bijvoorbeeld NIET de elektrische aansluiting van de installatie uitvoeren. Dit moet gedaan worden door een geregistreerde aannemer die over de gereglementeerde toegang beschikt voor de elektrotechnische activiteiten. Met andere woorden, als de installateur die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties niet over deze toegang beschikt, moet hij dit deel van de installatie uitbesteden aan een geregistreerde aannemer die wel hierover beschikt. Deze aannemer moet niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd zijn voor fotovoltaïsche installaties, de gecertificeerde installateur neemt de eindverantwoordelijkheid van de volledige installatie op zich.