JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: StartpaginaVoorwaardenBasisberoepen

Welke beroepscategorieën kunnen dienen voor het aantonen van relevante ervaring (basisberoepen)?

In de onderstaande tabel vind je, voor elke categorie van certificaat dat je bij RESCert kan aanvragen, de overeenstemmende categorieën van basisberoepen.


Om ervaring aan te tonen via een vermelding op de KBO-pagina van het bedrijf, dient de naam van de kandidaat in de rubriek ‘Functies’ te staan.


In Vlaanderen werden vereisten op het vlak van toegang tot het beroep voor alle beroepen sinds 1 januari 2019 afgeschaft. Wanneer je als kandidaat vermeld bent op de KBO-pagina van het bedrijf, komt een vermelding van een basisberoep (zie onderstaande tabel) in ten minste één van volgende rubrieken op de KBO in aanmerking als relevante ervaring:

 • Gegevens van de geregistreerde entiteit
  • Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
  • BTW-activiteiten Nacebelcode
 • Vestigingseenheidsgegevens
  • Activiteiten Nacebelcode

Het ondernemingsdoel dat in de statuten van een onderneming vermeld is, kan de relevante ervaring echter niét bevestigen.

Andere mogelijkheden om ten minste één maand ervaring aan te tonen, zijn te vinden op onze webpagina over de voorwaarden in Vlaanderen.


In Wallonië is toegang tot het beroep wél nog van kracht. Voor een aanvraag volgens de Waalse wetgeving is het nodig dat de kandidaat aan volgende twee voorwaarden voldoet:

 • Aangetoonde ‘toegang tot het beroep’ voor een basisberoep. Wanneer je als kandidaat vermeld bent op de KBO-pagina van je bedrijf, kan enkel een vermelding in de rubriek ‘Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer’ toegang tot het beroep aantonen.
  Indien de kandidaat geen vermelding van een basisberoep in de rubriek ‘beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer’ heeft of indien de kandidaat niet vermeld wordt op de KBO-pagina van het bedrijf, dient de kandidaat een document dat de beroepsbekwaamheid in een basisberoep aantoont, aan te vragen bij een ondernemingsloket.
 • Ten minste één maand praktische ervaring. Wanneer je als kandidaat vermeld bent op de KBO-pagina van je bedrijf, kan een vermelding van een basisberoep in volgende rubrieken gelden voor het aantonen van een maand praktische beroepservaring:
  • Gegevens van de geregistereerde entiteit:
   • Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
   • BTW-activiteiten Nacebelcode
  • Vestigingseenheidsgegevens
   • Activiteiten Nacebelcode

Het ondernemingsdoel dat in de statuten van een onderneming vermeld is, kan de relevante ervaring echter niét bevestigen.

Andere mogelijkheden om ten minste één maand ervaring aan te tonen, zijn te vinden op onze webpagina over de voorwaarden in Wallonië.


Opmerking Wallonië: Het RESCert-certificaat voor installateurs van hernieuwbare energietechnologieën stelt de installateur in Wallonië in geen geval vrij van de verplichting over de nodige toegang tot het beroep te beschikken voor de activiteit die hij uitvoert! Zo mag een installateur in Wallonië, die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties en die over de toegang tot het beroep beschikt voor dakwerken en dichtingswerken, bijvoorbeeld NIET de elektrische aansluiting van de installatie uitvoeren. Dit moet gedaan worden door een geregistreerde aannemer die over de gereglementeerde toegang beschikt voor de elektrotechnische activiteiten. Met andere woorden, als de installateur die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties niet over deze toegang beschikt, moet hij dit deel van de installatie uitbesteden aan een geregistreerde aannemer die wel hierover beschikt. Deze aannemer moet niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd zijn voor fotovoltaïsche installaties, de gecertificeerde installateur neemt de eindverantwoordelijkheid van de volledige installatie op zich.


Tabel: Volgende basisberoepen komen in aanmerking om relevante ervaring of toegang tot het beroep aan te tonen. De tabel is opgesteld per certificaatcategorie.

Certificaat categorie Elektrotechnische activiteiten (1)
Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten (2)
Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair Installateur-frigorist
Fotovoltaïsche installaties, inclusief integratie in de dakbedekkingen(3) x x
Zonthermische installaties voor sanitair warm water, inclusief integratie in de dakbedekkingen(3) x x
Zonthermische installaties voor gecombineerde systemen (sanitair warm water en verwarming), inclusief integratie in de dakbedekkingen x
Gecentraliseerde biomassa-installaties (verwarming en/of sanitair warm water) x
Warmtepompen (verwarming met of zonder sanitair warm water) met uitzondering van ondiepe geothermische systemen(3) x x x
Ondiepe geothermische systemen Geen beroepsactiviteit/toegang tot het beroep

(1) of elektrotechnisch installateur

(2) of aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen of aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken

(3) per categorie van certificaat kan je kiezen tussen 2 of 3 KBO categorien van basisberoep